• Volkenkundig museum, Leiden
• Speelmeubel voor kinderen

Grafische vormgeving: Berry van Gerwen
Illustraties: Berry van Gerwen, Klaartje Scheer
Uitvoering: Marlies van Geenen, Brouhaha Breda