• Volkenkundig Museum, Leiden
• Children’s Bus

Grafische vormgeving: Berry van Gerwen
Decoraties: Berry van Gerwen, Klaartje Scheer
Uitvoering: Marlies van Geenen, Brouhaha Breda